RADO world travel vintage watch


photo 2นาฬิกาสวิสเก่าๆเรือนนี้ถูกวางทิ้งไว้ในตู้เก็บของที่บ้านนานแล้วครับ ผมมองไปมองมาหลายทีแล้วก็เลยขอเอามาบูรณะซะเลย ทำเสร็จแล้วออกมาดูสวยดิบสุดๆไปเลย คราบที่เกิดขึ้นจากกาลเวลาทั้งสนิมจางๆและความเก่าต่างๆผมเก็บเอาไว้หมดได้อารมณ์วินเทจมากๆ อ่านเพิ่มเติม “RADO world travel vintage watch”